zvláštní poděkování
Quantcom.cz

Augustin Hadelich - Recuerdos

Přebal alba

autor: archiv   

zvětšit obrázek

Nové, tematicky provázané „španělské“ album italsko-německo-amerického houslisty Augustina Hadelicha, nazvané Recuerdos, tedy „Vzpomínky“ (ale také „Pozdravy“). Jeho těžištěm je zejména houslový koncert Benjamina Brittena, který Hadelicha svojí neuchopitelností fascinuje a zaměstnává už řadu let. Britten, přesvědčený pacifista, zahájil práci na svém technicky mimořádně náročném díle v Madridu pod vlivem událostí španělské občanské války a dokončil ho v roce 1939, krátce po vypuknutí druhé světové války.

Skladba je rozervaná jako autor sám a osciluje mezi okouzlující melodičností na jedné straně a groteskním „tancem smrti“ se strhujícími rytmy na straně druhé. Také Prokofjevův druhý houslový koncert má vazbu na Madrid, byl tu totiž uveden ve světové premiéře. Jinak ale byla jeho geneze dosti kosmopolitní: hlavní téma první věty napsal Prokofjev podle vlastních slov v Paříži, první téma druhé věty vzniklo ve Voroněži, orchestraci dokončil v Baku a premiéra se konala v Madridu. Nahrávku doplňuje slavná Fantazie Pabla de Sarasatehona témata z Bizetovy Carmen, ve které je španělská inspirace asi nejvíce patrná.

8.8.2022 13:08:55 Redakce | rubrika - CD boxy