zvláštní poděkování
Quantcom.cz

SOUTĚŽ - detail

Soutěž

platnost:

od 31.12.2002 do 27.1.2003


Opera 2003 - C.Orff: Chytračka; G.Puccini: Gianni Schicchi/ Divadlo F.X.Šaldy Liberec

Divadlo F.X.Šaldy uvede 26. ledna 2003 v pražském Národním divadle (v rámci 6. ročníku Festivalu hudebního divadla Opera 2003) hravou inscenaci dvou aktovek – Orffovu Chytračku a Pucciniho Gianni Schicchiho.

V inscenaci režiséra Jana Štycha ml. a dirigenta Martina Doubravského se na festivalu představí téměř celý liberecký ansámbl, v hlavních rolích: Michiyo Keiko (Chytračka), Oldřich Kříž (Král), Pavel Vančura (Sedlák), Miloslav Pelikán (Oslař); Pavel Klečka (Gianni Schicchi), Christina Vassileva (Lauretta), Miloslav Pelikán (Rinuccio).

Jistě netřeba mnoho připomínat u nás dobře známou pohádku o chudé dívce, která si svou chytrostí získá srdce krále a která si dokáže poradit i ve chvíli, kdy nespravedlivě upadne v nemilost: má si ze zámku odnést, co je jí nejmilejší, tak si odnese krále. V opeře Carl Orff dovádí dál hudební styl, který uplatnil ve slavné Carmině Buraně.
Gianni Schicchi je jedinou Pucciniho komedií, oproti spíše úsměvné Chytračce drastičtější, grotesknější. Vítězí v ní také chytrost – po smrti bohatého měšťana pozůstalí s hrůzou zjistí, že vše odkázal klášteru. Gianni Schicchi se za mrtvého vydává, sepíše s notářem novou závěť – ovšem chamtivce vytrestá: hlavní majetek připíše sobě, resp. své dceři a jejímu milému.


Opera 2003 - Gassman: La Contessina/ Komorní opera ORFEO

Komorní opera Orfeo uvede 22. ledna 2003 v Divadle Komedie (v rámci 6. ročníku Festivalu hudebního divadla Opera 2003) inscenaci Gassmanovy komické opery La Contessina aneb Falešný markýz.

Komorní opera ORFEO zahájila svoji existenci v roce 1992 uvedením zkrácené verze Gassmannovy Contessiny v ČT. Soubor záměrně dává přednost komickému žánru. Spolupracovníky vyhledává mezi mladými talenty i renomovanými umělci, kteří mají předpoklady pro tento žánr. Soubor během své desetileté existence vystupoval v mnohých zámeckých sálech, i na festivalech v Českém Krumlově, Janáčkových Hukvaldech, na Moravském podzimu, v Jaroměřicích. Jeho Contessinu vysílal dánský rozhlas. Uměleckým vedoucím souboru je dirigent Josef Staněk.

La Contessinu napsal Gassman v roce 1770 na námět Goldoniho, (později byla opera též inspirací pro Mozartovu Figarovu svatbu), konflikt parodované dekadentní aristokracie a pokrokové buržoazie byl vložen do osudu milenecké dvojice, která je nucena překonávat nástrahy, které jim doba staví.
Na festivalu se představí mladí interpreti v čele s Karolínou Berkovou a Tomášem Hinterholzingerem.


Opera 2003 - G. Verdi: Macbeth/ Moravské divadlo Olomouc

Moravské divadlo Olomouc uvede 8. února 2003 v Národním divadle (v rámci 6. ročníku Festivalu hudebního divadla Opera 2003) inscenaci Verdiho opery Macbeth.

V hlavních rolích se na festivalu představí Magda Málková (Lady Macbeth), Vladislav Zápražný (Macbeth), Ladislav Petrů (Banquo), Petr Martínek (Macduff) - v inscenaci dostali vedle již zkušených představitelů (Magda Málková je držitelkou festivalové čestné ceny Libušky za roli Anežky ve Smetanových Dvou vdovách) příležitost mladí sólisté, na nichž stojí některé z olomouckých inscenací poslední doby.

Verdi zhudebnil jednu z vrcholných Shakespearových tragédií. Tragédii o touze po moci, o zločinu a trestu.
„Verdiho Macbeth je postava úžasně pregnantní, výrazná a živá, ne operní zloduch, ale člověk hnaný svou vlastní povahou. Hlavní postavou však udělala Verdiho hudba lady Macbeth. Tato žena, která přímo vede vraždící ruku svého manžela a kterou hrůzné představy a vidina krve doženou k šílenství, je důstojným protějškem Jagovým.“ (Reginald Kefer)


Opera 2003 - G. Verdi: Loupežníci/ Slezské divadlo Opava

Slezské divadlo Opava uvede 14. února 2003 ve Stavovském divadle (v rámci 6. ročníku Festivalu hudebního divadla Opera 2003) inscenaci rané Verdiho opery Loupežníci.

„Loupežníci nepatří k nejhranějším operám Giuseppe Verdiho. Přesto si troufám tvrdit, že jsou jedním z nejpozoruhodnějších děl Verdiho mládí, z děl, která svým námětem a jeho hudebně dramatickým uchopením přesahují obvyklý styl italské opery 30. a 40. let 19. století a bezpečně předznamenávají další Verdiho skladatelský vývoj. (…) Stojíme v úžasu nad tím, jak Verdi zdánlivě tradičními, jednoduchými prostředky dokáže jedinečně vystihnout charaktery, myšlenkové pochody, citová hnutí, vztahy i dramatické střety jednotlivých postav…“ (Jan Snítil, dirigent představení).

Výtvarnice Dana Svobodová režiséru Josefu Novákovi nabídla jednoduchý, maximálně oproštěný prostor: na točně příkře stoupající šikma, postupně viditelná z různých úhlů. Vše laděno do černé, hnědé, bílé (kostýmy vycházejí z romantického charakteru inscenace). Režisér s pomocí této scény inscenuje dynamické obrazy plné vzrušeného pohybu. Přímočarost, která odpovídá přímočarosti díla. Výrazná, patetická gesta, mimika vše jakoby malováno tlustým štětcem - interpreti naštěstí nedali gestům vycházejícím z tradičního operního herectví sklouznout v prázdnou gestikulaci.


Opera 2003 - G. Verdi: Rigoletto/ Jihočeské divadlo České Budějovice

Jihočeské divadlo České Budějovice uvede 15. února 2003 ve Stavovském divadle (v rámci 6. ročníku Festivalu hudebního divadla Opera 2003) inscenaci Verdiho opery Rigoletto.

Rigoletto právem patří k nejhranějším Verdiho operám. Režisér Jan Kačer v Českých Budějovicích především vypráví příběh – o nevinné svedené dívce, která tolik miluje, že se nechá zabít místo svého svůdce, o nešťastném otci (Rigolettovi), jehož pomsta se zvrátí v naprosté neštěstí – kletba je naplněna.
V titulní roli opět exceluje Alexandr Beň, svérázná osobnost, která dokáže bez patosu, nenápadně vyjádřit ta nejniternější emoce, stavy.
V dalších rolích: Ildiko Szabó (Gilda), Nikolaj Višnjakov (Vévoda), Jevhen Šokalo (Sparafucile).


Opera 2003 - L. Janáček: Káťa Kabanová/ Národní divadlo moravskoslezské Ostrava

Národní divadlo moravskoslezské Ostrava uvede 16. února 2003 v Národním divadle (v rámci 6. ročníku Festivalu hudebního divadla Opera 2003) inscenaci Janáčkovy opery Káťa Kabanová.

Jedno z vrcholných Janáčkových děl – slovy dirigenta Václava Noska „opera plná citu, ale tak pravdivého a hlubokého, že sentimentalita zde nemá místa. Je to veliké dílo lidskosti, které v nás zanechává pocit hněvu a nenávisti k despotismu, a hlubokého soucitu k jeho oběti.“
Káťa ponižovaná tchýní Kabanichou touží nadechnout se, uniknout – a potká přitom lásku, osudovou, ničivou. Strádající duše však neunese vinu…

V hlavních rolích se na festivalu představí Zdena Vaníčková – Matoušková (Katěrina), Leo Marián Vodička (Boris), Tamara Brummerová (Kabanicha), Martin Gurbaľ (Dikoj), Jiří Halama (Tichon), Erika Šporerová (Varvara), Václav Morys (Kudrjáš)


Opera 2003 - L. Janáček: Káťa Kabanová/ Národní divadlo Brno

Janáčkova opera Národního divadla v Brně uvede 23. února 2003 ve Státní opeře Praha (v rámci 6. ročníku Festivalu hudebního divadla Opera 2003) inscenaci Janáčkovy opery Káťa Kabanová.

Tak tedy – konfrontace dvou inscenací Káti Kabanové, ostravské (16.2.) a brněnské. Proč stojí za to vidět obě představení?
V Ostravě dílo hudebně nastudoval Jiří Pinkas, jedna z ostravských dirigentských osobností druhé poloviny dvacátého století přesahujících místní význam. V Brně za dirigentským pultem stojí Jaroslav Kyzlink, představitel generace nejmladší.
Ostravská inscenace umožňuje poznat současné opory souboru, v brněnské inscenaci kromě tamních špiček vystoupí i interpreti dobře známí na pražských scénách, ovšem v rolích, které v Praze ještě nezpívali: Lívia Ághová (Káťa) a Valentin Prolat (Boris) - jeden z nejlepších tenorů působících u nás se stále častěji pouští do českých rol).

Na festivalovém představení brněnské Janáčkovy opery dále vystoupí: Marta Beňačková, Richard Novák, Tomáš Krejčiřík, Eva Garajová, Petr Levíček a další.

SOUTĚŽE - přehled

Právě probíhající soutěže

Litujeme, ale právě neprobíhá žádná soutěž.

 

VYHLEDÁVÁNÍ - podle data konání

 

prosinec 2002

od 31.12.2002 do 27.1.2003
Soutěž

 

reklama