zvláštní poděkování
Quantcom.cz

Uměleckou garantkou bude klavíristka Jitka Čechová

Klavíristka Jitka Čechová

autor: Zdroj press kit festivalu   

zvětšit obrázek

Mezinárodní hudební festival Lípa Musica již od roku 2017 zaštiťuje svoji dramaturgii osobností uměleckého garanta. Tou je vybraný renomovaný český interpret z oblasti klasické hudby, který následně udává hlavní směr dramaturgie a programového plánu příslušného ročníku Lípy Musicy. V minulých letech festival spolupracoval s hornistou Radkem Baborákem, houslistou Josefem Špačkem, Pavel Haas Quartetem či sopranistkou Hanou Blažíkovou. V roce 2023 se této role ujme přední česká klavíristka Jitka Čechová. Její působení předjímá celkové zaměření 22. ročníku na představení klavírního umění v jeho různých formách a podobách. Současně s osobností umělecké garantky dochází i k částečné obměně obsazení umělecké rady festivalu, kde se od roku 2024 na tvorbě dramaturgie budou nově podílet dva muzikologové – PhDr. Lucie Maňourová, PhD. a Mgr. Martin Rudovský. Program 22. ročníku MHF Lípa Musica bude oficiálně zveřejněn 21. dubna.

„Nominovat významnou uměleckou osobnost do čestné umělecké pozice, které říkáme umělecký garant, bylo před šesti lety více jak šťastné rozhodnutí. Festival tak tímto krokem oceňuje umění a společenskou hodnotu vybraného umělce a dává mu příležitost promluvit do dramaturgie nevšedními a mnohdy velmi inspirujícími kroky, které vedou ke vzniku nových uměleckých uskupení, skladeb či projektů. Pro rok 2023 přijala naši nominaci klavíristka Jitka Čechová, která je u nás i ve světě hrdou propagátorkou české hudební tradice a nositelkou její špičkové interpretace. Jsem skutečně poctěn, že tuto výzvu přijala,“ uvádí k volbě ředitel festivalu Martin Prokeš.

Jitka Čechová po studiu na konzervatoři v Praze (prof. Novotný) pokračovala ve svém hudebním vzdělávání na Akademii múzických umění v Praze (prof. Toperczer). Velký vliv na rozvoj její hudební individuality měla postgraduální studia u Eugena Indjice v Paříži a Vitali Berzona ve Freiburgu. Čechová získala titul laureáta v řadě mezinárodních soutěží. Jako sólistka je velmi vysoko ceněna kritikou v mnoha evropských zemích a také v zámoří, kde spolupracuje s významnými orchestry (Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK, Symfonický orchestr SWR, Bamberští symfonikové, PKF – Prague Philharmonia, Mnichovští symfonikové ad.) a vystupuje se sólovými a komorními programy. Je pravidelně zvána na velké hudební scény a festivaly (Pražské jaro, Graz, Paříž, Alte Oper Frankfurt, Baden-Baden, Bodensee Festival, Moravský podzim, Edinburgh, Bamberg, MHF Leoše Janáčka ad.). Komorní hudba je pro Jitku Čechovou jednou z nepostradatelných složek její hudební identity. Jako pianistka Smetanova tria se této činnosti věnuje s plným emotivním zaujetím, podpořeným brilantní technickou vybaveností jejího sólistického zázemí. V duchu společenství Smetanova tria spolupracuje v komorním duu i se svými triovými partnery. Těžiště repertoáru Jitky Čechové představují díla českých autorů – B. Smetany, A. Dvořáka, L. Janáčka, B. Martinů. Dílo B. Smetany bylo náplní jejích dvou koncertů v rámci světoznámého festivalu ve skotském Edinburghu. Zdeněk Lukáš jí mj. věnoval svůj 3. klavírní koncert, který premiérovala s obrovským úspěchem na turné po Německu se Symfonickým orchestrem Südwestfunku pod taktovkou Petra Altrichtera. Jitka Čechová natočila řadu nahrávek u firem Intercord, BMG, Lotos, Cube. V roce 2014 dokončila pro vydavatelství Supraphon kompletní nahrávku klavírních děl Bedřicha Smetany (8 CD), která sbírá ocenění významných hudebních kritiků a časopisů v tuzemsku i zahraničí – Diapason, Répertoire, International Record Review, Harmonie. Nedávno dokončila kompletní nahrávku klavírních koncertů Josefa Páleníčka ve spolupráci se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. V současnosti se významnou měrou podílí na unikátní souborné nahrávce 550 sonát Domenica Scarlattiho pro Český rozhlas. S úspěchem vede mistrovské kurzy po celém světě.

„Nový ročník festivalu Lípa Musica 2023, nazvaný „Nejen klavír všemi smysly“, si dává za cíl opětovně přinést do České Lípy a jejího regionu hudební paletu koncertů, kreativně zasazených do tradičních i netradičních prostor. Festival v čele s ředitelem Martinem Prokešem se již po dvaadvacáté s entuziasmem sobě vlastním pokusí rozechvět naplno struny duše posluchačů a rozrezonovat hudební nástroje všech barev. Tentokrát bude o trochu více zasvěcen klavíru ve všech jeho podobách,“ uvádí ke svému angažmá klavíristka Jitka Čechová.

Dramaturgickou radu festivalu Lípa Musica, kterou vede ředitel festivalu Martin Prokeš, obohatí dvě nové osobnosti, jež se na programovém plánování budou podílet od roku 2024. Budou jimi Lucie Maňourová a Martin Rudovský.
„Lípa Musica také upravuje složení své umělecké rady, která byla po dlouhá léta tříčlenná. Odchodem Marka Šulce, mého dlouholetého uměleckého kolegy a přítele do dramaturgické sekce festivalu Smetanova Litomyšl, jsem se rozhodl přizvat hned dva další členy a rozšířit tak uměleckou radu na čtyřčlennou. Staronovou členkou se tak stává Lucie Maňourová, která mi byla oporou v první dekádě tehdy Festivalu duchovní hudby. Druhým novým členem se stává Martin Rudovský. Těším se na další společnou hudební cestu,“ dodává Martin Prokeš.

Muzikoložka, hudební publicistka a organizátorka Lucie Maňourová vyučovala na Univerzitě Karlově a Týnské vyšší odborné škole, byla zaměstnána v Symfonickém orchestru hl. m. Prahy FOK a nyní je vedoucí oddělení komunikace České filharmonie. Zabývala se hudební dramaturgií a managementem, píše texty o hudební problematice všeho druhu.

Martin Rudovský první hudební vzdělání získal na základní škole s rozšířenou výukou hudební výchovy v Praze, kde byl po celou školní docházku žákem Pavla Jurkoviče. Ten jej klíčově umělecky ovlivnil na celý život. Byl členem pěveckého sboru Pueri gaudentes, od roku 2003 je členem Kühnova smíšeného sboru. V roce 2016 inicioval založení Společnosti Pavla Jurkoviče, která zpřítomňuje odkaz tohoto skladatele a pedagoga, je jejím předsedou. Věnuje se hudebnímu divadlu pro děti, literární zájmy uplatnil v básnické tvorbě. Je dramaturgem Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK.

Oficiální zveřejnění programu 22. ročníku MHF Lípa Musica proběhne v pátek 21. dubna. Předprodej vstupenek bude zahájen 2. května.

www.lipamusica.cz

6.2.2023 17:02:50 Redakce | rubrika - Festivaly

Časopis 10 - rubriky

Archiv čísel

reklama

Bílá voda (MdB)

Časopis 10 - sekce

DIVADLO

Divadelní tipy 10. týden

Stanislav Zindulka

Neobyčejné životy - Stanislav Zindulka
Životní a profesní příběh svérázného herce a držitele Thálie za celo celý článek

další články...

LITERATURA/UMĚNÍ

Výtvarné tipy 9. týden

Emoce v umění: Odvaha

‚Španělský mistr‘ – skvělé padělky antických soch
Neznají jeho totožnost, jsou mu však na celý článek

další články...