zvláštní poděkování
Quantcom.cz

SOUTĚŽ - detail

Soutěž s festivalem OPERA 2007

Z inscenace opery SAMSON A DALILA

platnost:

od 5.1.2007 do 6.3.2007


Národní divadlo Praha - Camille Saint-Saëns: SAMSON A DALILA (Opera 2007 9.3. StD)

Festival hudebního divadla OPERA je naší největší přehlídkou nejlepších operních inscenací českých a moravských souborů (jedinou tohoto rozsahu). Přehlídka se letos koná již po osmé. Uskuteční se od 9. března do 3. dubna 2007.
Festival zahájí 9. března 2007 od 19:00 h inscenace opery Camille Saint-Saënse SAMSON ET DALILA v nastudování souboru opery Národního divadla Praha. Patří k nejkrásnějším dílům světového hudebnědramatického repertoáru. Představuje strhující biblický příběh, v němž se válečné napětí mezi Hebrejci a Filištíny střídá s lyrickými scénami svádění a zrady mezi hlavními postavami, Samsonem a Dalilou. V Národním divadle bylo toto dílo naposledy uvedeno v roce 1933 s Martou Krásovou v roli Dalily. Nyní se v této roli představí hvězda světových operních scén, ruská mezzosopranistka Marina Domašenko- Jakovleva, která v současné době zpívá Dalilu rovněž v Metropolitní opeře v New Yorku. Účinkuje orchestr, sbor a balet opery ND a Pražský komorní sbor. Diriguje Oliver Dohnányi.


Moravské divadlo Olomouc – Giuseppe Verdi: Attila (Opera 2007 10.3. v StD)

Z inscenace opery ATTILA

Druhý večer festivalu Opera 2007 bude patřit souboru opery Moravského divadla Olomouc, který představí 10. března 2007 ve Stavovském divadle operu Giuseppe Verdiho ATTILA. V režii Michaela Taranta se představí v roli Attily Martin Gurbaľ, Ladislav Petrů nebo David Szendiuch. Dále zpívají Jakub Kettner, Vladislav Zápražný, Hana Kostelecká, Magda Málková, Gianluca Zampieri, Michal Vojta, Ondřej Doležal, Petr Martínek, Vladimír Třebický a Jan Vaculík.
Attila sice dnes nepatří mezi nejhranější Verdiho tituly, přesto může zaujmout právě svým námětem. K tomu režisér Michael Tarant „Myslím, že dílo, které se dotýká obecně platných věcí, je vždycky aktuální. Tady je oním věčným tématem na jedné straně milostný konflikt ženy mezi dvěma muži, takže se nejedná o nic jen čistě operně-romantického, stačí se podívat na naše životy. Na straně druhé v sobě nese raný Verdi výrazně zápalnou, explozivní energii. Chce burcovat, probouzet. Především tím, že je zde neustále přítomný konflikt civilizací a kultur,“ komentuje Michael Tarant a dodává: „Nechceme ale dělat nějakou lacinou paralelu mezi minulostí a dneškem. Třeba tak, že bychom inscenaci oblékali do současného kostýmu a Attila by vypadal např. jako Usáma bin Ládin. To jsou naschvály, které neuznávám, protože pro ně nelze najít oprávnění ve Verdiho hudbě. Základní konflikt střetu dvou kultur je pro mě nesmírně zajímavý také v tom, že Evropa v době, kdy se příběh odehrává, byla mocensky úplně na kolenou. Ale zrodilo se tu něco, co má přesah - tedy milosrdenství, soucit. A také vědomí toho, že i v té nejtěžší chvíli v životě člověka vzniká síla, která ukazuje k nějakému světlu na konci tunelu. To je síla, která zachraňuje.“ Diriguje Petr Šumník.


Divadlo J.K.Tyla Plzeň – Bohuslav Martinů: Hry o Marii (Opera 2007 11.3. v ND)

Z inscenace opery HRY O MARII

Plzeňské Divadlo J.K. Tyla představí v rámci festivalu Opera 2007 inscenaci opery HRY O MARII dne 11. března 2007 v historické budově Národního divadla od 19:00 h. Režií byl pověřen mladý a velmi nadaný režisér Jiří Nagy, který absolvoval brněnskou JAMU pod vedením jedné z nejvýznamnějších osobností české operní režie Václava Věžníka a hudebním nastudováním dirigent a šéf opery DJKT Jan Zbavitel.
Hry o Marii psal Bohuslav Martinů v Paříži mezi květnem r. 1933 a červencem r. 1934. Hledal způsob, jak se vyhnout tradičnímu opernímu tvaru, a vrátil se ke starým lidových hrám, které za pomoci vypravěčů a statických scén předváděly příběhy ze života svatých.


Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem – Giuseppe Verdi: Rigoletto (Opera 2007 13.3. v StD)

Z inscenace opery RIGOLETTO

Verdiho RIGOLETTA představí Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem na fetsivalu Opera 2007 13. března 2007 od 19:00 h ve Stavovském divadle. V titulní roli vystoupí Nikolaj Někrasov. Diriguje Norbert Baxa. Režie Rainer Wanke. Děj se odehrává v Mantově a je tragickým příběhem Rigoletta, šaška vévody mantovského a Rigolettovy dcery Gildy. Lehkomyslný vévoda svede manželku hraběte Ceprana, zneuctí dceru šlechtice Monterona a jeho dvořané pro něj unáší i Gildu. Rigoletto, který se sám na vévodských prostopášnostech podílí, je otřesen zneuctěním vlastní dcery a chystá vévodovi pomstu. K jeho hrůze se však obětí nájemného vraha stává Gilda.


Divadlo F.X.Šaldy Liberec - Giuseppe Verdi: Macbeth (Opera 2007 14.3. v StD)

Z inscenace opery MACBETH

Ve Stavovském divadle 14. března 2007 od 19:00 h uvede Šaldovo divadlo Liberec Verdiho operu MACBETH v rámci festivalu Opera 2007. Diriguje Martin Doubravský. V režii Romana Meluzína účinkují Anatolij Orel coby Macbeth, dále Aneta Baranovská, Pavel Vančura, Nikolaj Višňakov a další.
Zvláštní místo v neobyčejně bohaté tvorbě Giuseppe Verdiho zaujímají díla inspirovaná dramaty velkého anglického básníka a dramatika Williama Shakespeara. Skladatelův obdiv k Shakespearovi nebyl náhodný. Obdivoval věrohodnost jeho postav, kontrasty a koncepci děje i schopnost zobrazit skutečný i nadpřirozený svět prostou a přitom vrcholně uměleckou stylizací. Verdiho Macbeth v mnoha ohledech vybočuje z kontextu jeho tvorby ze 40. let. Premiéru 14. března 1847 přijalo publikum s velkou zdrženlivostí.Verdi se poprvé zřekl svého melodického stylu. Zatímco dříve sahal po historických látkách glorifikujících boj národa proti útlaku, zde je tato námětová rovina až ve druhém plánu a do popředí tragédie se dostává psychologický vývoj dvou ústředních hrdinů, zosobňujících dvě různé formy zla. Atmosféra opery naplněná hrozbou nadpřirozených sil, touhou po vraždě a moci, není nikde narušena milostným vztahem, a v celém díle zachovává Verdi pochmurný severský kolorit děje.


Slezské divadlo Opava – Jaromír Weinberger: Švanda Dudák (Opera 2007 16.3. v StD)

Z inscenace opery ŠVANDA DUDÁK

Slezské divadlo Opava přiveze do Prahy na festivalové klání operu Jaromíra Weinbergera ŠVANDA DUDÁK. Uskuteční se 16. března 2007 od 19:00 h ve Stavovském divadle. V režii Jany Andělové-Pletichové účinkují Zdeněk Kapl coby Švanda, dále Katarína Jorda Kramolišová, Michal Vojta, Šárka Hrbáčková, Peter Soós, Petr Murcek a další. Diriguje Petr Chromčák.
Premiéra této náročné a zajímavé opery bude jistě překvapením a zároveň objevem i lahůdkou pro všechny milovníky operního žánru.
Bohužel, jméno českého skladatele Jaromíra Weinbergera není obecně známo – narodil se 8. ledna 1896 v Praze před 110 lety jako syn pražského obchodníka. V době svých gymnaziálních studií byl v kompozici soukromým žákem J. Křičky a Rudolfa Karla. Na pražské konzervatoři absolvoval roku 1913 mistrovský kompoziční kurs u V. Nováka a roku 1915 klavírní třídu Karla Hoffmeistera.
Zcela mimořádný ohlas měla jeho opera Švanda dudák na libreto Miloše Kareše podle Tylovy báchorky. Premiéra se uskutečnila v pražském Národním divadle 27. dubna 1927 za řízení O. Ostrčila. Opera se ve světovém repertoáru stala na desetiletí vedle Smetanovy Prodané nevěsty nejhranější českou operou. Byla přeložena nejméně do 17 jazyků a prošla více než 150 světovými operními jevišti (např. Vídeň, newyorská Metropolitní opera, Covent Garden). Podobně úspěšné byly Polka a Fuga a Fantasie z opery Švanda dudák. Roku 1929 je v americké premiéře uvedl spolu s Weinbergerovou orchestrální skladbou Vánoce (citující české koledy) dirigent Kleiber. Ještě v roce 1981 byl Švanda dudák nahrán společností CBS s vynikajícími interprety (Hermann Prey, Lucie Popp a dalšími).


Národní divadlo moravskoslezské Ostrava – Bohuslav Martinů: Řecké pašije (Opera 2007 17.3. v ND)

Z inscenace opery ŘECKÉ PAŠIJE

Národní divadlo moravskoslezské Ostrava uvede v rámci festivalu Opera 2007 dílo Bohuslav Martinů ŘECKÉ PAŠIJE dne 17. března 2007 od 19:00 h v historické budově Národního divadla. Z řeckého románu Nikose Kazantzakise Kristus znovu ukřižovaný upravil Bohuslav Martinů libreto v angličtině ( český překlad Eva Bezděková ). V žádném jiném díle není skladatelova řeč tak prostá a srozumitelná, jako v Řeckých pašijích, které jsou lyricky hymnickým divadlem s eticky vyhraněným dějem i vyznáním lásky k člověku.
Dirigent Václav Návrat, režie Michael Tarant. Účinkují Martin Gurbaľ, Bogdan Kurowski, Vojtěch Kupka, David Viktora, Aleš Burda, Sergej Zubkevič, Peter Svetlík, Luciano Mastro, Anna Číhalová, Adolf Prymus, Václav Morys, Eva Dřízgová-Jirušová, Marianna Pillárová, Gabriela Lojková, Kateřina Sluková, Roman Vlkovič a František Malina.


Jihočeské divadlo České Budějovice – Alexander von Zemlinsky: Křídový kruh (Opera 2007 18.3. v StD)

Z inscenace opery KŘÍDOVÝ KRUH

Jihočeské divadlo České Budějovice uvede v rámci festivalu Opera 2007 operu Křídový kruh ve Stavovském divadle 18. března 2007 v 19:00 h. Režie Martin Pacek, diriguje Tomáš Hála. Opera o třech dějstvích na slova stejnojmenné Klabundovy hry. Kdykoliv v Číně se mohl odehrát dramatický příběh vycházející ze staročínské zpěvohry ze 13. století. Dramatická „detektivka“ – křivé obvinění krásky Hai-Tang z vraždy mandarína Ma a přisouzení jejího dítěte mandarínově ženě Yü-Pei vyúsťuje v napínavé pátrání po pravé matce. Poprvé v českém znění ožije na jevišti věčné. Impresionisticky barevná a expresionisticky dramatická hudba s orientálními prvky rakouského skladatele Alexandra von Zemlinského evokuje téma skutečné mateřské lásky. Účinkují Kateřina Hájovská, Dagmar Volfová, Svatopluk Sam, Václav Janeček / Aleš Voráček, Alexandr Vovk, Peter Poldauf / Jevhen Šokalo, Miroslava Veselá, Alexandr Beň, Miloslav Veselý, Kateřina Bukovská / Vítězslava Bobáková, Jan Böhm, Zdeněk Plachý, Otakar Novák ad.


Janáčkova opera Národního divadla Brno – Leoš Janáček: Její pastorkyňa (Opera 2007 23.3. v SOP)

Z inscenace JEJÍ PASTORKYŇA

Janáčkova opera Národního divadlo Brno představí v rámci festivalu Opera 2007 Janáčkovu Její pastorkyni dne 23. března 2007 od 19:00 h ve Státní opeře Praha. Diriguje Jaroslav Kyzlink, režie Zdeněk Kaloč. Hrají a zpívají P. Svensson nebo Jan Vacík, Pavel Černoch nebo Jaromír Novotný, Adriana Hlavsová nebo Jindřiška Rainerová a Helena Kaupová nebo Dagmar Žaludková.
Nejproslulejší Janáčkovo dílo, je stálou součástí repertoáru brněnské opery. Janáček použil jako předlohu stejnojmenné drama Gabriely Preissové, jehož text si sám upravil do podoby operního libreta. Přestože skladatel musel text dramatu výrazně zkrátit, podařilo se mu účinek tragického příběhu z moravského venkova ještě prohloubit. Dílo o Jenůfce a její maceše Kostelničce, která raději zabije Jenůfčino nemanželské dítě, než by připustila, že pastorkyni vychovala do hanby, sklidilo při premiéře velký úspěch. Na úspěch světový si muselo počkat dvanáct let, do uvedení v pražském Národním divadle v roce 1916. Tam byla Její pastorkyňa uvedena v podobě, kterou jí vtiskly retuše Karla Kovařovice. Dnes se však divadla při uvádění Její pastorkyně opět navrací k Janáčkově původní verzi.


Státní opera Praha – Leonard Bernstein: Candide (Opera 2007 24.3. v SOP)

Z inscenace CANDIDE

Poslední operní inscenací v rámci festivalu Opera 2007 bude 24. března 2007 od 19:00 h bude CANDIDE Leonarda Bernsteina ve Státní opeře Praha. Režijně nastudovali Michal a Šimon Faganovi. V titulní roli zpívá David Uličník. Dále se představí Jiří Korn; Marnie Breckenridge; Martina Bauerová; Jiřina Marková; Václav Sibera; Jan Ondráček; Tomáš Hinterholzinger; Miloš Horák; Stanislav Lehmann a Jiří Hájek.
Kdyby existovala zvláštní cena za nejvyšší počet verzí téhož díla, pak by ji musel dostat Candide. Pronásledoval Leonarda Bernsteina plných 33 let! Od první muzikálové verze na libreto americké spisovatelky Lilian Hellman podle slavné Voltairovy novely (premiéra 1. 12. 1956 v New Yorku) přes další muzikálové a posléze operní podoby až k poslední, uvedené 13. 12. 1989 v Barbican Centre v Londýně, se pokaždé měnilo libreto i hudební zpracování, byly přidávány nové písně (Bernstein sám byl i autorem textu k několika z nich). Zábavná nevázaná satira, pojatá zčásti jako sofistikovaná opereta, zčásti jako ztřeštěná komedie s názvuky montypythonského humoru, je skvělým přetlumočením Voltairova ironického úšklebku na adresu filozofických směrů založených na optimistickém světonázoru.

SOUTĚŽE - přehled

Právě probíhající soutěže

Litujeme, ale právě neprobíhá žádná soutěž.

 

VYHLEDÁVÁNÍ - podle data konání

 

leden 2007

Z inscenace opery SAMSON A DALILA

od 5.1.2007 do 6.3.2007
Soutěž s festivalem OPERA 2007

Přehlídka ALL IN ONE

od 28.1.2007 do 11.2.2007
Soutěž s divadlem Alfred ve dvoře

 

reklama